Ravnateljstvo civilne zaštite obavještava građane da je otvorena e-mail adresa: rcz.zbrinjavanje@mup.hr koja će se koristiti za prikupljanje podataka o ponudi privatnih smještajnih kapaciteta za izbjeglo stanovništvo iz Ukrajine. Na spomenutu e-mail adresu mogu se javiti i svi volonteri koji žele pružiti određeni oblik pomoći svojim volonterskim radom.

Scroll to Top
Skip to content