zastava bregi

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa 

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11), obavještavamo stanovništvo Općine Koprivnički Bregi i javnost da općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi – kao predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe, ne obavljaju upravljačke poslove niti su vlasnici poslovnog subjekta, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 % pa prema tome ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Koprivnički Bregi kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Općinski načelnik: Mario Hudić

Scroll to Top
Skip to content