Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) općinski načelnik je podnio na sazvanu 3. sjednicu Općinskog vijeća dana 14. rujna 2021. godine na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu. Uz isti su dostavljeni i obvezni prilozi: Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu.

Od 8 prisutnih članova Općinskog vijeća, 4 člana glasovala su za, 1 član protiv i 3 člana su bila suzdržana pa Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu nije usvojen!

Scroll to Top
Skip to content