zastava bregi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ u okviru IPARD programa.

Ciljevi unutar Mjere 302: ova mjera treba doprinijeti provedbi Zajedničke poljoprivredne politike i drugih srodnih politika unutar opsega ulaganja u ruralna područja, a posebno povećanju prihoda korisnika iz ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvaranju novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, očuvanju postojećih radnih mjesta, povećanju opsega usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšanju kvalitete usluga koje se pružaju i poboljšanju socijalne strukture u ruralnim područjima.

Korisnici sredstava IPARD programa za mjeru 302 mogu biti: fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na početku ulaganja, ako takvu djelatnost obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj, na kraju ulaganja, ako tu djelatnost ne obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj.

Ulaganja unutar Mjere 302 dozvoljena su za sektore:

sektor ruralnog turizma

sektor tradicijski obrti

sektor izravna prodaja

sektor slatkovodnog ribarstva

sektor usluga

sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima

sektor proizvodnje gljiva

sektor obnovljivih izvora energije

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR.

Iznos potpore je do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.

Natječaj traje u razdoblju od 12. rujna do 31. listopada 2011. godine.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 103/2011., a dostupan je i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja http://www.mps.hr/ipard/, te na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr u rubrici NATJEČAJI, gdje je dostupan i Vodič za korisnike te potrebni obrasci.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radić 2/1, Koprivnica, na tel: 048/621­978 ili putem e-maila: info@pora.com.hr.

Scroll to Top
Skip to content