Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21. – pročišćeni tekst) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016. godine, općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 25. listopada 2022. godine donosi

Odluku o dodjeli studentskih stipendijau akademskoj godini 2022./2023.

Scroll to Top
Skip to content