Na temelju članka 30. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 5. sjednici održanoj 29. listopada 2013. donijelo je Odluku o prestanku sufinanciranja troškova smještaja djece sa područja Općine Koprivnički Bregi u dječje vrtiće.

TEKST ODLUKE 

Scroll to Top
Skip to content