20160425 200559Načelnik Općine Mario Hudić i njegova zamjenica Đurđica Mustaf, dana 25.04.2016. godine, održali su radni sastanak sa predstavnicima udruga i klubova sa područja općine.
Tema sastanka bila je informiranje udruga i klubova o nadolazećim natječajima koji su u fokusu njihovog interesa.
Obzirom na zajednički interes kako Općine tako i udruga i klubova sastanak je protekao u konstruktivnoj i pozitivnoj atmosferi.

Scroll to Top
Skip to content