Dana 18.4. održana je akcija “Zelena čistka” povodom Dana planeta Zemlje koju je organiziralo Lovačko društvo “Zec” iz Koprivničkih Bregi. 

Akciji su se priključili učenici i djelatnici Osnovne škole Koprivnički Bregi, ravnateljica Karolina Vidović, članovi UDVDR-a ogranka Koprivnički Bregi i načelnik Općine Mario Hudić. 

Unatoč lošijem vremenu, uspješno je odrađena akcija čišćenja prirode na više lokacija u našoj općini, na kojima je nažalost prikupljena veća količina raznog otpada kojeg su bacili neodgovorni pojedinci. 

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u akciji i posebno organizatoru Lovačkom društvu „Zec“ , a mještane pozivamo da budu savjesni i da ne bacaju otpad u prirodu, već da ga razvrstavaju i predaju sukladno naputcima Općine i partnera za zbrinjavanje otpada (firme Komunalac) te koriste i sve dodatne mogućnosti za odlaganje otpada koje imaju na raspolaganju u općini (npr. mobilno reciklažno dvorište, periodično sakupljanje glomaznog otpada).

Ovim putem molimo sve neodgovorne pojedince da ne odlažu otpad na neodgovarajućim lokacijama u prirodi jer će svi takvi uočeni postupci biti prijavljeni i sankcionirani. 

Poslije akcije vrijedni članovi Lovačkog društva “Zec” počastili su sve sudionike finim ručkom te se nastavilo ugodno druženje u njihovim prostorijama. 

Ova akcija je još jedan primjer odlične suradnje udruga sa Općinom i Osnovnom školom koji pokazuje punu opravdanost financijske podrške Općine članicama i članovima udruga, društava i klubova koji na razne načine u svoje slobodno vrijeme rade za dobrobit i promociju naše općine. 

Općina Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content