Općina Koprivnički Bregi izvršila je nabavu opreme za dječje igralište u
dječjem vrtiću Potočić Koprivnički Bregi te je ista postavljena sukladno
projektantskom troškovniku od rujna 2021. godine na dječjem igralištu
Dječjeg vrtića “Potočić” Koprivnički Bregi.

Ukupna vrijednost nabave i postave opreme, dječjih igrala, iznosila je
206.125,00 kuna, odnosno 27.357,49 eura.

Za provedbu ovog projekta Općina se prijavila na Program podrške poboljšanja
materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini koji provodi Središnji
državni ured za demografiju i mlade, te ostavila pomoć pri sufinanciranju
“Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića” u iznosu od 52.425,00 kuna
odnosno 6.957,99 eura.

Scroll to Top
Skip to content