Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 

2021.-2027. u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali.

SA CRVENIM KRIŽEM GRADA KOPRIVNICE:

I SA  OPĆINOM DRNJE:

Putem ova dva partnerstva na projektima su zaposlene ukupno 4 pružateljice usluga (2 za područje naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac – kroz partnerstvo sa Crvenim križem i 2 za područje naselja Glogovac – kroz partnerstva sa Općinom Drnje) koje brinu svaka za po 6 pripadnika ciljane skupine, njih ukupno 24-ero.

Projekti će se provoditi 33 mjeseca u kojem će periodu pripadnicima ciljane skupine odnosno starijim osobama i osobama s invaliditetom biti pružene usluge potpore i podrške – uz osiguranje mjesečnih paketa kućanskih potrepština, te pružanja pomoći pri organiziranju prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.), obavljanju kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanju osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.), uz zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Opširnije o projektima na linku: EU projekti – Koprivnički Bregi (koprivnicki-bregi.hr)

Scroll to Top
Skip to content