Općina Koprivnički Bregi, kao prijavitelj, s Općinom Koprivnički Ivanec te udrugama i društvima sa područja Općina Koprivnički Bregi i Koprivnički Ivanec, dana 28. veljače 2018. godine, prijavili su projekat: Kultura u centru – potpora javno-civilnom partnerstvu u kulturi, pod nazivom: „Razvoj kulturnih programa kroz suradnju javnog i civilnog sektora na području Općina Koprivnički Bregi i Koprivnički Ivanec“.

Ukupna vrijednost projekta i prihvatljivih troškova je 685.730,68 kuna.

Ovim putem se zahvaljujemo svim udrugama i društvima koji su uvelike pomogli svojim angažmanom i trudom oko same pripreme za prijavu na natječaj, kao i zaposlenicima PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Scroll to Top
Skip to content