Nakon Koprivničkih Bregi i Glogovca i naselje Jeduševac će imati izgrađenu kanalizacijsku mrežu.
 
Radovi na izgradnji kanalizacije u Jeduševcu počeli su još u studenom prošle godine, a nastavljeni su jučer prijepodne. Obišli su ih zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, predsjednik Uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras, voditelj RJ Priključenja i distributivnog nadzora u KC vodama Krešimir Ujlaki, načelnik Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić, zamjenik načelnika Općine Stjepan Sršek i saborski zastupnik Branko Hrg.

Ukupna vrijednost investicije je 3.685.000 kuna bez PDV-a. 80% investicije će financirati Hrvatske vode, a 20% lokalna komponenta, odnosno Općina Koprivnički Bregi – istaknuo je predsjednik Uprave KC voda Zdravko Petras, zahvalivši Hrvatskim vodama i zamjeniku generalnog direktora Vukmiriću te saborskom zastupniku Branku Hrgu na potpunom zatvaranju financijske konstrukcije.

Ukupna duljina novoizgrađene kanalizacijske mreže iznosit će 2,7 kilometara, a izgradit će se i dvije precrpne stanice kapaciteta 6 litara u sekundi. Time će svako domaćinstvo dobiti priključak na kanalizacijsku mrežu.

Općina Koprivnički Bregi prva je općina na uslužnom području Koprivničkih voda koja će s ovom kanalizacijskom mrežom na svom području imati u potpunosti izgrađenu vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu.

Kroz dvije prethodne etape izgrađena je kanalizacija u Koprivničkim Bregima i Glogovcu tako da će s ovim to biti ukupno 27,3 km kanalizacijske mreže na području Općine, što je gotovo 10% ukupne kanalizacijske mreže Koprivničkih voda.

Predviđeni rok završetka radova je do kraja srpnja ove godine, a kao načelnik Općine Koprivnički Bregi posebno sam zadovoljan što će to biti lijep poklon mještanima Jeduševca povodom Dana općine koji se obilježava u kolovozu.

Jeduševac je posljednje naselje u općini koje nema kanalizacijsku mrežu, a mještani su iskazali interes za priključke tako da će izgradnja sigurno biti opravdana. Kao i g. Petras iz KC voda, zahvaljujem svima koji su omogućili i pomogli da ovi radovi počnu, a posebno Hrvatskim vodama koje su osigurale većinu potrebnih sredstava za realizaciju istog.

Ovakvi projekti trebali bi pomoći tome da ljudi ostaju na selu i da imaju kvalitetne uvjete za život. U našoj Općini Koprivnički Bregi imamo izgrađene pješačke staze, imamo već jednom nadograđeni vrtić, modernu školu i sportsku dvoranu, a ovim projektom imat ćemo i izgrađenu kompletnu vodovodno – kanalizacijsku mrežu. Stoga mislim da mještani zaista imaju razloga ostati i da mlade obitelji s djecom mogu graditi lijepu budućnost u Općini Koprivnički Bregi, naravno i uz sve financijske programe kojima Općina prati naše najmlađe od samog rođenja.

Sa KC Vodama smo dogovorili i dovršetak izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na pojedinim manjim trasama koje u izvornim projektima nisu bile ucrtane, prvenstveno u Glogovcu, kako bi u konačnici došli sa vodovodnom i kanalizacijskom mrežom do svakog kućanstva.

Načelnik Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić

Scroll to Top
Skip to content