Općina Koprivnički Bregi uspješno je završila provedbu projekta “Izvanredno
održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Glogovac”.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 519.117,39 kuna odnosno 68,898,72
eura.

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine u iznosu 120.000,00 kuna putem prijave
Općine na Javni poziv za sufinanciranje projekta gradova i općina za
poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog
standarda u 2022. godini.

U razdoblju od rujna do kraja prosinca 2022. godine izvedeni su radovi na
održavanju nerazvrstane ceste u Ulici Rudarsko naselje te Voćarskoj ulici u
naselju Glogovac, kčbr. 1095/4, 1137/2, 2398/1, 2353, 2353/2 i 2352/1 k.o.
Glogovac. Provedba projekta doprinosi većoj sigurnosti sudionika u prometu,
ponajviše djece, zaštiti okoliša te podizanju kvalitete života stanovnika
Općine Koprivnički Bregi.

Scroll to Top
Skip to content