Sukladno Odluci Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini, KLASA: 001-01/23-01/11. URBROJ: 519-02-1/7-23-1 od 27. ožujka 2023. godine Općini Koprivnički Bregi dodijeljena su financijska sredstva u iznosu od 26.862,00 eura za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Ovakva financijska potpora će uvelike imati pozitivan utjecaj na cjelokupnu zajednicu jer se ulaganje u mlade smatra ulaganjem u budućnost, a to je ono što je potrebno u ruralnim područjima u kojima prevladava staro stanovništvo, a prisutan je i trend iseljavanja.

Odgajateljima i ostalom osoblju vrtića omogućit će se bolji uvjeti za rad, a roditelji će svoju djecu moći bezbrižnije ostavljati u adekvatnom i bolje opremljenom vrtiću.

Scroll to Top
Skip to content