Na temelju članka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18), članka 1. i 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 95/19) i članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13. i 3/18) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi donio je

Pisanu proceduru zaprimanja računa i njihove provjere u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content