Na cestama s dopuštenim pješačkim prometom potrebno ga je primjerenim proširenjem i učvršćenjem bankina omogućiti. Ako je pješački promet veći, potrebno je izgraditi posebne pješačke staze. Pješačke se staze moraju izgraditi u naseljima i na prilaznim putovima izvan naselja.
Širina pješačkih staza ovisi o broju prometnih trakova, tj. o veličini pješačkog prometa.
Općina Koprivnički Bregi na svojem području ima izgrađene staze mješovitog tipa (pješačko-biciklističke staze).


Evidencija o komunalnoj infrastrukturi – pješačko-biciklističke staze

Scroll to Top
Skip to content