Načelnik Mario Hudić:  Realizirati ćemo planirane investicije u Općini i u 2017.g., vlastitim sredstvima i sredstvima EU fondova

IMG 7405

Danas su u Koprivničkim Bregima počeli radovi na izgradnji asfaltnog parkirališta nasuprot groblja i nogostupa do Kolodvorske ulice.

Vrlo sam zadovoljan što smo počeli radove u planiranom roku, a realizacijom ovog projekta osigurati ćemo 50 parkirnih mjesta našim mještanima te produžiti pješačku stazu do Kolodvorske ulice.

Vrijednost projekta je 523.000 kn s PDV-om, a izvođač radova je firma  „Mod d.o.o.“.

Za realizaciju ovog projekta Općina Koprivnički Bregi je osigurala proračunska sredstva i planirani završetak radova je do kraja 5. mjeseca.  

Aplicirali smo projekt i na natječaj za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja, prošli sve tehničke provjere, no kod raspoređivanja sredstava Ministarstva za projekt naše Općine nije se našlo novaca. Na moj konkretan upit Ministarstvo nije dalo odgovor o razlozima neodobrenja sredstava, osim da je moguće da će tijekom godine biti dodjeljivana dodatna sredstva za projekte koji su prošli tehničku provjeru. No, naučen sam oslanjati se na vlastite snage pa to neće nimalo utjecati na realizaciju ovog projekta,  a županu g. Darku Korenu i županijskim institucijama zahvaljujem na „pomoći“  koja je rezultirala da jedino za projekt Općine Koprivnički Bregi iz Koprivničko-križevačko županije nisu odobrena sredstva, iako je zadovoljio sve tehničke kriterije.

Veseli me da će realizacijom ovog projekta izgradnje parkirališta i pješačke staze u mom drugom mandatu biti i završena izgradnja pješačke staze cijelom dionicom od početka ulice Matije Gupca do Kolodvorske ulice u Koprivničkim Bregima.

Slijedeći cilj i najveći projekt vezan na prometnu infrastrukturu je izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Glogovac, na dionici uz Podravsku magistralu između Štaglinca i Borovljana, koji će Općina aplicirati na natječaj Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga / Tip operacije 7.4.1. za objekte društvenih aktivnosti.  Projekti  koji zadovolje kriterije ovog natječaja financirati će se sredstvima EU fondova.

Natječaj je otvoren, a same aplikacije u sustavu počinju 18.4., kada će i Općina prijaviti projekt s obzirom da je pripremljena kompletna opsežna projektna dokumentacija, kao i sva dokumentacija potrebna za tehničku aplikaciju projekta.

Aplikaciju ćemo izvršiti odmah po otvaranju sustava 18.4., a s obzirom da je riječ o natječaju EU fondova  i da surađujemo s firmom koja ima niz uspješnih iskustava u aplikaciji i prolasku takvih projekata na EU natječajima, očekujem pozitivne vijesti i početak realizacije projekta izgradnje pješačke staze i u Glogovcu.

Vrijednost radova procjenjuje se na 2,1 milijuna kuna, a investicije se na ovom natječaju financiraju u 100 %-tnom iznosu, što je izuzetno važno s obzirom na veličinu našeg općinskog Proračuna. Pri samoj realizaciji projekta trebati će voditi računa o vrlo strogim kontrolama Europske Unije, na način da sredstva budu utrošena na svakoj stavki  točno kako su planirana i da svaki dio izvođenja projekta bude precizno dokumentiran u potrebnim kontrolnim izvještajima i obrascima.

Ne sumnjam da ćemo ove godine realizirati prethodno navedene projekte, kao i sve ostale planirane aktivnosti u cilju podizanja kvalitete života mještana naše Općine.

Načelnik Općine Mario Hudić, dip. oec.

Scroll to Top
Skip to content