radovi na vrticu

Prošloga tjedna započeli su radovi na dogradnji škole i izgradnji vrtića u Koprivničkim Bregima, a radovi na izgradnji kanalizacije u Glogovcu i sanacija nakon radova u tijeku su, uskoro kreće i asfaltiranje pojedinih cesta.

Radovi u Koprivničkim Bregima

Dogradnja škole, izgradnja dječjeg vrtića i dva asfaltna igrališta u Koprivničkim Bregima prošloga su tjedna konačno počeli nakon mnogobrojnih najava. Prvi dio radova trajati će do kraja siječnja iduće godine do kada bi svi grubi građevinski radovi trebali završiti. Nakon toga bi se trebalo nastaviti s opremanjem prostorija vrtića i škole. Spomenutim radovima biti će obnovljena i školska kuhinja prema HACCAP standardima, a koristiti će je učenici škole i vrtićarci. Završetkom radova na katu dobiti će se prostor za dvije učionice kojima će se omogućiti jednosmjenski rad kojemu se već godinama teži, a u prizemlju će biti uređen moderni vrtić napravljen prema aktualnim standardima. Radove na dogradnji škole i izgradnji vrtića obaviti će djelatnici tvrtke MOD, a njihovo izvođenje koštati će oko 2,8 milijuna kuna. Projekt dogradnje škole i izgradnje vrtića zajednički će sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja, Koprivničko-križevačka županija i Općina Koprivnički Bregi.

Ovim ulaganjima Općina Koprivnički Bregi ulaže u budućnost jer izgradnjom vrtića i dogradnjom škole stvaraju se uvjeti za kvalitetniji i bolji život mladih na selu. Završetkom ovoga projekta uljepšati će se i izgled središta sela u kojemu je smještena Općina, crkva, škola, sportska dvorana, društveni dom,trgovina,a uskoro ivrtić te dječja igrališta.

Radovi na području Glogovca

U Glogovcu se također užurbano radi i to na komunalnoj infrakstruturi. Izgradnja kanalizacije je u tijeku, a u pojedinim ulicama gdje su postavljene cijevi počela je sanacija oštećenja nakon obavljenih radova. Sanacija je najprije napravljena u Vinogradskoj ulici, biti će asfaltirano i 500 m vinogradskog odvojka, zatim dionica prema Borovljanima u dužini 250 m, a radove će obavljati PZC Bjelovar. Asfaltiranje ovih cesta u cjelosti financira Općina Koprivnički Bregi, a radovi će koštati oko 320 tisuća kuna.

Sanela Došen

Scroll to Top
Skip to content