Dana 10. veljače 2023. godine u društvenom domu u Legradu održana je Početna konferencija projekta „Pomoć je moć 2“ gdje je Općina Koprivnički Bregi jedan od partnera na projektu. 

Nositelj projekta je Općina Legrad, a projektni partneri uz Općinu Koprivnički Bregi su i  Općine Podravske Sesvete, Gola, Ferdinandovac, Koprivnički Ivanec te Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Križevci, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Koprivnica i Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac.

Cilj projekta je omogućiti ženama pripadnicama ranjivih skupina s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem pristup tržištu rada i zapošljavanju te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 6 jedinica lokalne samouprave.  Ciljanoj skupini pripada ukupno 19 žena pripadnica teže zapošljivih/ranjivih skupina koje će brinuti za ukupno 114 krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba. Ukupna vrijednost projekta je 124.600,17 € (938.800,00 kn). Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Općina Koprivnički Bregi je kroz projekt zaposlila četiri gerontodomaćice s područja Općine koje će brinuti o ukupno 24 krajnja korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba koje imaju prebivalište na području Općine Koprivnički Bregi.

Scroll to Top
Skip to content