Klub za starije osobe „Mariška“ u suradnji s općinom i Koprivničko-križevačkom županijom pruža usluge pomoći u kući namijenjene osobama starije životne dobi i umirovljenicima koji žive sami i kojima je potrebna pomoć u kućanskim poslovima, nabavci namirnica i održavanju higijene prostora,kao i osobne higijene.
Pomoć u kući je besplatna, a osigurava starijoj osobi kvalitetniji i sigurniji životu vlastitom domu.
Pomoć pruža gerontodomaćica koja je educirana za pružanje usluga pomoći u kući.
Zainteresirani se mogu javiti direktno u Klub „Mariška“, Trg E. Kumičića 11,Koprivnica, tel:048/250-214 ili 250-200 ili u svoju Općinu.

Scroll to Top Skip to content