Postavljene su klupe u parku u Koprivničkim Bregima te kod crkve Majke
Božje Srpanjske u Glogovcu.

Scroll to Top
Skip to content