Na igralištu Zlaka u Koprivničkim Bregima postavljeno je 12 rasvjetnih
tijela (led reflektori). Na taj način omogućit će se korištenje igrališta i
u noćnim satima. Sredstva za tu svrhu osigurana su iz općinskog Proračuna.

Scroll to Top
Skip to content