20170607 1130137. lipnja.2017. godine, u suradnji sa Osnovnom školom Koprivnički Bregi sudjelovali smo na vatrogasnoj vježbi evakuacije i spašavanja.

Vježbu su organizirali DVD Koprivnički Bregi u suradnji s vatrogascima iz JVP grada Koprivnice.

Na ovaj način i najmlađe se educiralo za brzinu, vještinu i ponašanje u kriznim situacijama.

Scroll to Top Skip to content