Renesansni festival

Dječji vrtić “Potočić”, u suradnji sa ostalim podružnicama dječjeg vrtića “Vrapčić”, sudjelovao je na Renesansnom festivalu, gdje smo kroz razne igre i radionice upriličili renesansni vrtić.

Renesansni vrtić su posjetila i s nama se poigrala mnoga djeca koja su sa svojim roditeljima posjetila festival. Sa djecom smo sudjelovali u igrama i aktivnostima koje su se tamo događale. Bili smo kuhari u kraljevskoj kuhinji i sudjelovali smo u kmetskim igrama što je djeci bilo jako zanimljivo.

 

Scroll to Top
Skip to content