DSC00145

Svakodnevno kroz svaki mjesec mališani dječjeg vrtića „Potočić“ zajedno sa djelatnicima vrijedno sakupljaju stari papir. U suradnji sa UZOR-om Hrvatske osvješćujemo djeci važnost recikliranja i odvajanja otpada, a u sakupljanju papira pokazujemo najveću angažiranost u kojoj sa roditeljima i mjesnim dućanima sakupimo najveće količine. Pri posljednjem dolasku UZOR-ovog tima djeca su nesebično pomagala pri utovaru papira u kombi.

Scroll to Top
Skip to content