Načelnik Općine Koprivnički Bregi Mato Kuzminski potpisao je sporazum s gradonačelnikom Koprivnice Mišelom Jakšićem u svrhu ITU mehanizma. Osim njega, sporazum je potpisalo još devet općinskih naćelnika. ITU mehanizam je zapravo integrirana teritorijalna ulaganja koji omogućava korištenje europskog novca iz različitih fondova i operativnih programa te njihovo ulaganje u aktivnosti i investicije kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarske aktivnosti određenog šireg područja.

Gradu i općinama će tako na raspolaganju stajati između 15 i 20 milijuna eura. Sredstva se dijele po principu 70% za Grad i 30% za općine, a cijeli ovaj sporazum trebao bi omogućiti općinama da na brz i jednostavan način realiziraju zamišljene projektu.

Scroll to Top
Skip to content