U nedjelju 24. 04. 2022. godine povodom Dana planeta Zemlje održana je akcija prikupljanja smeća iz šuma, polja i kanala na području naše općine. Organizator akcije bilo je Lovačko društvo “Zec” u suradnji s Osnovnom školom Koprivnički Bregi, Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i Općinom Koprivnički Bregi. Oko 60 djece i odraslih krenulo je u čišćenje određenih punktova na kojima je locirano smeće i akcija je uspješno odrađena za dva sata. Nakon čišćenja je u lovačkom domu bila pripremljena zakuska za sve sudionike.

U razgovoru s predsjednikom LD-a Krešimirom Rajtarićem doznali smo da je za razliku od prijašnjih godina ipak nešto manje smeća nego što je to bilo u počecima odvijanja ovakvih akcija. Velike zasluge idu samim lovcima koji brinu o flori i fauni ovog našeg kraja.  Naravno da, koliko god manje bilo smeća, još uvijek ga je previše u našoj okolini. Kroz ovakve hvalevrijedne akcije, educiranjem djece i odraslih te kažnjavanjem neodgovornih pojedinaca pokušat će se smanjiti nepropisno odložen otpad. 

Scroll to Top
Skip to content