15. 11. 2023. (srijeda)  tečaj za korisnike Intervencija Intervencija 78.01. – EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023. – 78.01. – A

i

16. 11. 2023. (četvrtak) tečaj za korisnike Intervencija 78.01. – PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja) 2023. – 78.01. – C

Oba datuma tečaj počinje u 08:30 sati i traje do 14:30 sati.

Ako netko nije u mogućnosti doći na navedene tečajeve u tim terminima, može odabrati tečaj koji mu odgovara, a raspored tečajeva nalazi se na mrežnoj stranici https://www.savjetodavna.hr/

Pozivamo Vas da na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr, pod Savjetovanja i tečajevi pratite objave održavanja tečajeva u našoj Županiji te se prijavite za sudjelovanje na izobrazbi, uživo ili putem webinara.

Objašnjenje:

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe.

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23, 52/23, 56/23 i 65/23) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj izobrazbi.

Korisnici plaćanja za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP) i IAKS mjere obvezni su svake godine završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati.

Izobrazbe, individualna savjetovanja i demonstracijske aktivnosti koje obavljaju javni i privatni savjetnici za korisnike su besplatne.

Ovdje se nalazi naziv tečaja i pripadajući popis intervencija za koje se navedeni tečaj priznaje:

1.  EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023. – (oznaka 78.01. – A)

Intervencije za koje se tečaj priznaje:

•          31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

•          31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina

•          31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina

•          31.06. Konzervacijska poljoprivreda

•          31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

•          32.05. PVP povrće

•          32.06. PVP za voće

•          32.09. PVP za sjeme

 2.  PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja) 2023. – (oznaka 78.01. – C)

Intervencije za koje se tečaj priznaje:

 •  32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka
 •  32.01.02. PVP za prvotelke
 •  32.02. PVP za tov junadi
 •  32.03. PVP za krave dojilje
 •  32.04. PVP za ovce i koze
 •  70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
 •  70.06. Dobrobit životinja

3. IAKS MJERE 2023. – (oznaka 78.01. – 3)

Intervencije za koje se tečaj priznaje:

 • 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
 • 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
 • 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
 • 70.02.01. Zaštita ptice kosca
 • 70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima
 • 70.02.03. Uspostava poljskih traka
 • 70.04. Održavanje ekološkog uzgoja
 • 70.07.01. Očuvanje suhozida
 • 70.07.02. Očuvanje živica
 • 70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka
 • 70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika
 • 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
 • 70.06. Dobrobit životinja

4.  IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA 2023. – (oznaka 78.01. – 4)

Intervencije za koje se tečaj priznaje:

 • 30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike
 • 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika

Nepoštivanje obveza propisanih za korisnike pojedinih intervencija dovodi do primjene administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Scroll to Top
Skip to content