Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 91/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Bregi, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Scroll to Top
Skip to content