Jednostavna nabava “Izgradnja dječjeg igrališta u Koprivničkim Bregima 2”

Jednostavna nabava objavljena je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET, pod brojem: ID Poziva: 25265 – Mjera 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te poveznu infrastukturu.

Detaljne upute o načinu izrade i predavanja ponude nalaze se na web stranici <https://www.apprrr.hr/portal-ponuda/> Portal ponuda – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr)

Ponuda se dostavlja na sljedeći način: Ponude se dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku (elektronički zapis originala ponude u PDF formatu, s potpisom i pečatom ponuditelja) Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Portala ponuda na web stranici <https://agronet.apprrr.hr/>https://agronet.apprrr.hr.

Dokumenti:

– Obavijest ponuditeljima:

– Poziv na dostavu ponuda:

– Građevni projekt:

– Ponudbeni list – Prilog 1.:

– Dodatak 1. i Dodatak 2. ponudbenom listu:

– Izjava o nekažnjavanju – Prilog 2.:

– Izjava o dostavi jamstva – Prilog 3.:

– Troškovnici za fazu 1. i fazu 2. (oblici: PDF i excel):

Ključne riječi: Izgradnja dječjeg igrališta u Koprivničkim Bregima 2

Scroll to Top
Skip to content