Poštovani poljoprivrednici,
pozivamo vas na tečaj Uzimanje uzoraka tla za analizu koji će se održati 28. veljače od 10:00 do 14:30 sati u prostoru Općine Koprivnički Bregi.
Tečaj je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama koje imaju obavezu ispitivanja plodnosti tla na svojim ARKOD parcelama prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta.

Tko je dužan pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta i na koji način?
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u ARKOD sustav ispitivanjem plodnosti tlaza ARKOD parcele poljoprivrednog zemljišta koje su jednake ili veće od 1,00 ha, a koje se koriste kao: oranice, livade, pašnjaci, krški pašnjaci, vinogradi, voćnjaci, maslinici, kulture kratke ophodnje te mješoviti višegodišnji nasadi.
Praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta u smislu ispitivanja plodnosti tla provodi se na temelju analize tla na zahtjev korisnika, periodično najmanje svake četvrte godine, za korisnike koji su upisani u upisnik poljoprivrednika, upisnik integrirane i ekološke proizvodnje po zahtjevima takve proizvodnje, a za korisnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koje se koristi na temelju ugovora o zakupu, zakupu zajedničkog pašnjaka i zakupu za ribnjake, dugogodišnjeg zakupa i koncesije tijekom prve godine nakon uvođenja u posjed, te periodično najmanje svake četvrte godine za vrijeme trajanja zakupa.
Da bi korisnici sami mogli uzeti uzorke tla za analizu trebaju proći izobrazbu o uzorkovanju tla koju organizira i provodi Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Edukacija traje 5 školskih sati i besplatna je za korisnike.

Prijava na tečaj moguća je putem linka:
https://www.savjetodavna.hr/eventer/uzimanje-uzoraka-tla-za-analizu-70/edate/2020-02-28/

Za dodatne informacije javite se u ured Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Scroll to Top
Skip to content