Uz natječaj za upis djece u vrtić provoditi će se predbilježbe djece za predškolu za pedagošku godinu 2015./2016.

U predškolu se upisuju djeca rođena u vremenu od 01.04.2009. do 31.03.2010. Predškola je OBAVEZNA za djecu koja ne polaze dječji vrtić , BESPLATNA je i provoditi će se u prostorima dječjeg
vrtića „Potočić“ u Koprivničkim Bregima prema predviđenom godišnjem planu i programu odgoja i obrazovanja.

Za upis u predškolu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

-presliku rodnog lista djeteta
-preslike osobnih iskaznica oba roditelja
-potvrdu o zdravstvenom stanju djeteta
-zamolbu za upis

Zamolbe sa potpunom dokumentacijom donose se u dječji vrtić „Potočić“ u vremenu od 11:00-12:00 sati.
Upisi traju 14 dana od dana objave. Sve ostale informacije o početku i rezultatima objavit će se na vratima
vrtića i web stranici Općine.

U Koprivničkim Bregima, 07.04.2015.

Scroll to Top
Skip to content