Predstavljanje Bregofske pite na Picokijadi

Bregofska pita je 2012. godine uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara RH, što je od velikog značaja za Općinu Koprivnički Bregi. Pošto je naša Općina jedan od članova LAG-a “PODRAVINA”, a jedan od ciljeva LAG-a je promoviranje Podravine kao područja bogate kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti, rezultat te suradnje je brošura kojom promoviramo našu “Bregofsku pitu”. Veliko hvala bivšoj predsjednici Udruge žena Bregi Ireni Sobota Margetić na sastavljenom tekstu za brošuru i LAG-u na tisku istih.

Naravno kako bi sa svime time upoznali i žitelje naše Podravine, u subotu 28. lipnja 2014. godine smo sudjelovali s LAG-om “PODRAVINA” na Picokijadi u Đurđevcu kako bi promovirali našu “Bregofsku pitu”.

Snježana Kuhar

Scroll to Top
Skip to content