I ove smo godine, dana 15. ožujka 2018., u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim partnerima proveli aktivnosti u okviru preventivne akcije „Poštujte naše znakove“.

Učenici 2. i 3. razreda Matične i Područne škole sudjelovali su u predavanju Jumicara „Osnovni zadaci u prometu“ o sigurnosti u prometu, nakon čega su išli na igralište gdje je bio postavljen poligon. Učenici su sudjelovali u radionicama u organizaciji DVD-a Koprivnički Bregi i Maloj školi prve pomoći Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Uz radionice, glavna aktivnost na školskom igralištu bio je mobilni poligon „Sigurno u prometu“ pod vodstvom Jumicara. Svi učenici imali su prilike teorijsko znanje ponovljeno kroz pedavanje pretočiti u ulogu vozača na poligonu. Na poligonu su bili postavljeni prometni znakovi, zebre, semafori, pješaci, ali i drugi automobili, tako da su vozači morali pažljivo i koncentrirano sudjelovati u prometu, uočavati potencijalne opasnosti te uvažavati druge sudionike i prometna pravila. Zahvaljujemo svim sudionicima preventivne akcije na suradnji i uloženom trudu!

Novinarska skupina

Scroll to Top
Skip to content