Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica okuplja volontere koji su zainteresirani i žele biti članovi interventnog tima! Ako ste stariji od 18. godina, volite pomagati onima kojima je potrebna pomoć, imate slobodnog vremena i željni ste novih znanja i aktivnosti, pozivamo Vas da se pridružite u naš Gradski interventni tim!

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, osnovni ciljevi našeg društva su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama. Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) definirano je da je Crveni križ operativna snaga u zaštiti i spašavanju te su sukladno tome izrađeni potrebni dokumenti u jedinicama lokalne samouprave, a uloga Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica je i priprema i obučavanje ekipa, odnosno interventnog tima, te volontera i građana, za slučaj izvanrednih situacija.

Svaki član usvaja osnovna znanja iz sljedećih područja
1.) Organizacija prihvata i smještaj stradalih
2.) Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima
3.) Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza
4.) Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama
5.) Prijem i raspodjela humanitarne pomoći
6.) Osiguranje pitke vode
Nakon osnovnog tečaja, članovi se, prema interesu, specijaliziraju iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta.
Najbolji članovi interventnih timova pozivaju se na dodatne obuke za djelovanje u Nacionalnom interventnom timu ili međunarodnim misijama pomoći.
Edukacija članova Gradskog interventnog tima planira se od 21. do 23. travnja 2017. godine.
Prijave se primaju isključivo putem e-maila: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr na koji je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu (u prilogu).
Nakon zaprimljenih prijava bit će poznata satnica edukacije!
Dobro došli u obitelj Crvenog križa – javite se, budite naš član GIT-a Koprivnica!!

PRIJAVNICA

Scroll to Top
Skip to content