Općina Koprivnički Bregi prijavila se na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH, za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Prijavljen je projekt pod nazivom „Rekonstrukcija (adaptacija) Društvenog doma u Jeduševcu“. Ukupna vrijednost projekta je 503 998,75 kuna. Projektom će se promijeniti namjena pojedinih prostorija, opremiti prostor društvenog doma i povećati energetska učinkovitost objekta.

Za pripremu navedenog projekta Općini Koprivnički Bregi pružena je stručna pomoć PORA-e, koja istu pruža u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Scroll to Top
Skip to content