Na temeljučlanka 4. Zakona o fiskalnojodgovornosti („Narodnenovine“ broj 111/18), članka 1. i 2. Uredbe o sastavljanjuipredajiIzjave o fiskalnojodgovornosti („Narodnenovine“ broj95/19) ičlanka 47. StatutaOpćine Koprivnički Bregi (“SlužbeniglasnikKoprivničko-križevačkežupanije” broj6/13. i 3/18) općinskinačelnikOpćine Koprivnički Bregi donio je

Proceduru izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Općini Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content