Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10. i 19/14) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 8/11, 106/12, 130/13, 19/15. i 119/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi donio je

Proceduru naplate potraživanja

Scroll to Top
Skip to content