Obavještava se javnost da je Općina Koprivnički Bregi pokrenula izradu IV: Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi. Odluku preuzmite OVDJE

Prostorni plan uređenja Općine Koprivnički Bregi – Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/20) preuzmite OVDJE

III. Izmjene i dopune PPUO Koprivnički Bregi – dokumentaciju preuzmite OVDJE

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 2010. – 2013. GODINE

ODLUKA o II. Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi

ODLUKA o Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

Scroll to Top
Skip to content