U skupini „Potočić” Koprivnički Bregi provodi se 10-satni redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u jednoj mješovitoj skupini. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i državnim pedagoškim standardima zaposlene su dvije odgojiteljice s odgovarajućom propisanom stručnom spremom te pomoćno tehničko osoblje s odgovarajućim profilom zvanja.

Ukoliko će biti mogućnosti i interesa namjera je zaposliti još jednu odgojiteljicu-pripravnicu koja će odrađivati pripravnički staž stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa putem državnih poticajnih sredstava.

Uprava vrtića nalazi se u Dječjem vrtiću „Vrapčić” Drnje. Na poslovima računovodstva radi Gordana Mikulec, administracije i tajništva Anita Vrhoci (pola radnog vremena) , dok ravnateljsku dužnost vrši Snježana Tišljarić. Sve zaposlenice imaju Zakonom propisanu stručnu spremu za obnašanje dužnosti. U tijeku je zapošljavanje stručnog suradnika za potrebe svih podružnica u sastavu ovog vrtića.

Scroll to Top Skip to content