untitled1 384x640

Dana 03. veljače 2015. godine u Društvenom domu Koprivnički Bregi u organizaciji LAG-a „PODRAVINA” i Općine Koprivnički Bregi odrađena je radionica za udruge s područja općina Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Drnje i Peteranec.

Teme radionica odnosile su se na novi Zakon o udrugama i računovodstvo neprofitnih organizacija. Na radionici je bilo prisutno pedesetak predstavnika udruga s područja spomenutih općina kao i predstavnici JLS-a. Na početku radionice sve prisutne pozdravio je načelnik Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić poželjevši svima dobrodošlicu.

Prezentaciju Zakona o udrugama odradila je tajnica LAG-a Emina Lacković Hodalić, dok je računovodstvo neprofitnih organizacija prezentirala Brankica Kolomaz. Nakon prezentacija otvorena je rasprava i prisutni su mogli postavljati pitanja vezana uz navedene teme. Najviše pitanja je bilo postavljeno o načinu izrade statuta udruga koje treba uskladiti sa novim Zakonom o udrugama. Također su bila razjašnjena neka pitanja koja se odnose na način vođenja računovodstva. Nakon radionice svima prisutnima poslane su prezentacije te primjeri statuta kako bi mogli pristupiti izradi istih.

LAG „PODRAVINA” zahvaljuje se Općini Koprivnički Bregi na ukazanom gostoprimstvu i inicijativi za ovakav tip radionice.

Slične radionice u narednom periodu bit će organizirane i u suradnji sa ostalim JLS-ima, članicama LAG-a.

Scroll to Top
Skip to content