Radni sastanak PORE i Općine Koprivnički Bregi

U petak, 04.04.2014.g. u sali za sastanke Općine Koprivnički Bregi održan je radni sastanak predstavnica PORE Razvoje agencije Podravine i Prigorja s predstavnicima Općine Koprivnički Bregi.

Glavne teme sastanka bile su planovi općine za izradu strateških dokumenata, te realizacija razvojnih projekata s ciljem pravovremene i kvalitetne pripreme projekata za financiranje. Projekti će se obzirom na namjenu usmjeravati prema županijskim i nacionalnim izvorima financiranja, a najčešće prema fondovima Europske unije.

Predstavinici PORE Razvojne agencije i predstavnici Općine Koprivnički Bregi izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom suradnjom. 

Scroll to Top
Skip to content