Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta 

Dopis, Ministarstvu poljoprivrede – suglasnost, traži se

Dopis, Županija – prethodno mišljenje, traži se

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 1

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 2

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 3

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 4

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 5

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 6

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 7

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 8

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 9

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 10

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 11

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 12

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 13

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 14

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 15

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 16

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 17

Tablica zakup poljoprivrednog zemljišta 18

Zapisnik o pregledu ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

Izjave o odustajanju od ponude i prihvatu najviše ponuđene cijene 

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda

Upisnik o zaprimanju ponuda

Scroll to Top Skip to content