1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Bregi

       –  Dopis 

       –  Program

        – tablica sa česticama u exelu

2. Suglasnost Ministarstva Poljoprivrede

3. Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode da je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem prihvatljiv za ekološku mrežu 

4. Javni natječaj

 

Scroll to Top Skip to content