Općina

Naselje

Lokacija

Datum/2019.g.

Vrijeme

Koprivnički

Bregi

Koprivnički

Bregi

na raskrižju Ulica Poljanec

i Vinogradska

pored zelenog otoka

28.02.

27.06.

24.10.

11:40-12:40

Koprivnički

Bregi

Glogovac

Stjepana Radića kod

društvenog doma

28.02.

27.06.

24.10.

12:50-13:50

Koprivnički

Bregi

Jeduševac

Jeduševac

kod društvenog doma

28.02.

27.06.

24.10.

14:00-15:00

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.), uz predočenje osobne iskaznice.

GKP Komunalac d.o.o  Koprivnica

Scroll to Top
Skip to content