Mobilno reciklažno dvorište i u 2022. godini nastavit će s obilaskom prigradskih naselja (četiri puta godišnje) i općina (tri puta godišnje). Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina odvojeno prikupljenog otpada u mjestu stanovanja, a u pet godina građani su na ovaj način predali više od 11 tona raznog otpada. Raspored obilazaka možete pogledati na internetskoj stranici: https://komunalac-kc.hr/raspored-koristenja-mobilnog-reciklaznog-dvorista/.

Odvojeno prikupljeni otpad u mobilnom reciklažnom dvorištu:
– električna i elektronička oprema – 4867 kg
– glomazni otpad – 2005 kg
– tekstil – 1029 kg
– metalna ambalaža – 814 kg
– plastična ambalaža – 537 kg
– staklena ambalaža– 492 kg
– gume – 299 kg
– papir i karton – 206 kg
– plastika – 188 kg
– motorna, strojna i maziva ulja – 152 kg
– staklo – 109 kg
– baterije i akumulatori – 92 kg
– ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari – 89 kg
– ostalo

Scroll to Top Skip to content