20150304 102527

Učenici 4. razreda Osnovne škole Koprivnički Bregi sa svojom učiteljicom Dragicom Horvat-Fuček radili su na Projektu građanin pod naziv Rječnik bregovskih riječi i izraza. Naš projekt je iz kulturološkog područja očuvanja kulturne baštine, razvoj osobnog i zavičajnog identiteta. Cilj projekta je očuvati kulturno i jezično blago Koprivničkih Bregi, potaknuti što veću zastupljenost bregovskog govora i bregovskih izraza u nastavi te međugeneracijsku povezanost živom riječi.

Izbor i istraživanje problema:

Ideja za Projekt građanin rodila se na satu Hrvatskog jezika kada smo učili o književnom jeziku i zavičajnom govoru. Točnije kada nam je učiteljica dala zadatak da napišemo sastavak na temu Život u mojoj obitelji i to na zavičajnom govoru koristeći što više riječi iz bregovskog govora. Kada smo pročitali svoje sastavke gotovo svi sastavci u razredu bili su napisani na književnom jeziku. Dogovorili smo se da ćemo se ozbiljno pozabaviti ovim problemom jer ne znamo gotovo niti jednu bregovsku riječ ili ih znamo jako malo. Odlučili smo da ćemo bregovsku riječ otrgnuti od zaborava i kod kuće pokušati njegovati bregovsku riječ razgovarajući s roditeljima, djedovima i bakama na bregovskom. Podijelili smo se u tri skupine i svaka skupina je proučila članke iz Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i Deklaracije o ljudskim pravima te su kasnije skupine predstavljale razredu što su naučili.Kako smo uočili problem da vrlo malo znamo o bregovskim riječima koje su koristili naše prabake i pradjedovi, bake i djedovi, manje naši roditelji, a najmanje mi. Detaljnije smo proučili internetske stranice, ali ništa nismo pronašli o bregovskim rječniku i govoru

Moguća rješenja problema:
Raspravljali smo na koji ćemo način riješiti naš problem.
Predložili smo četiri moguća načina rješenja problema.
Prvi prijedlog: izrada rječnika bregovskih riječi i bregovskih izraza
Drugi prijedlog:izrada edukativnih brošura o bregovskoj riječi i bregovskim izrazima
Treći prijedlog: izdavanje zbirke učeničkih pisanih radova na bregovskom govoru
Četvrti prijedlog: izrada prezentacija i održavanje radionice na temu važnosti očuvanja bregovske riječi i bregovskih izraza u Koprivničkim Bregima.

Najbolji pristup rješenju problema:
Kako smo pronašli četiri moguća rješenja problema, raspravljali smo kako i pomoću oluje ideja došli do rješenja na koji način ih provesti u djelo.
Proučavajući internetske stranice, a i uz pomoć učiteljice došli smo do zaključka da su najbolji izbori moguće rješenja slijedeći:
1. Anketiranje učenika, učitelja i roditelja o važnosti korištenja bregovske riječi i bregovskih izraza u školi
2. Intervjuiranje učenika, učitelja i mještana Koprivničkih Bregi o važnosti korištenja bregovske riječi i bregovskih izraza u školi
3. Razgovor s izvornim govornicima bregovske riječi.
4. Podijeljeni u tri grupe izradit ćemo edukativne brošure o bregovskom rječniku i bregovskoj riječi.
5. Napisati pismeni sastavak ili pjesmu u kojima ćemo koristiti bregovsku riječ. Sve naše radove objediniti u zbirku pisanih učeničkih radova.

Plan djelovanja:
Učiteljica nam je podijelila zadatke da istražimo i prikupimo bregovske riječi. Podijelili smo se u tri skupine jer naš razred polazi samo deset učenika. Dogovorili smo se da će svaka skupina skupljene bregovske riječi zapisivati u naš rječnik u školi. A izvor će nam biti naši djedovi , bake, roditelji, susjedi te mještani Koprivničkih Bregi. Redovito smo nadopunjavali i bilježili bregovske riječi i izraze te njihovo značenje na književnom jeziku.
Posjetila nas je Milka Stanešić bivša učiteljica naše škole i održala vrlo vrijedan susret s nama. Upoznala nas je s važnošću očuvanja bregovske riječi te nam pročitala na bregovskom. Postavljala nam je pitanja, a mi smo pokušali odgovoriti na bregovskom. Nije bilo lako, ali smo se trudili. Izradili smo edukativne brošure o bregovskoj riječi i bregovskim izrazima.
Svatko od nas je napisao pismeni rad koristeći što više bregovskih riječi i izraza. Nastala je mala zbirke učeničkih pisanih radova na bregovskom govoru.
Sve prikupljene bregovske riječi i izraze iz našeg školskog rječnika pobrojali po abecednom redu i napisali objašnjenja na književnom jezik. Rječnik bregovskih riječi i izraza te edukativne brošure izložili smo u holu škole tako da svi učenici mogu pogledati što smo radili.

Ostvareni rezultati:
Osvijestili smo sebe, druge učenike i učitelje o važnosti očuvanja bregovskog govora, rječnika i bregovskih izraza. Osvijesti smo sebe i roditelje na važnost očuvanja bregovskog govora, rječnik i bregovskih izraza koji nisu važni samo za Koprivničke Brege nego i za očuvanje kulturne baštine Koprivničko-križevačke županije i Republike Hrvatske. Mnoge smo bregovske riječi oteli zaboravu. Očuvali smo kulturnu baštinu i rječničko blago izradom našeg rječnika bregovskih riječi i izraza te ostaviti rječnik u knjižnici naše škole. Rječnik smo pokloniti i predstavnicima Općine Koprivnički Bregi kako bi se on mogao nadopunjavati i dalje nadopunjavati. Potaknuli smo učitelje na veću zastupljenost bregovskog govora i bregovskih izraza u nastavi.

Projekt je bio predstavljen:
Projekt je bio predstavljen 6. ožujka na web stranicama škole. 12 ožujka bit će predstavljen na roditeljskom sastanku, 16. ožujka će se snimati emisija na Radiju Koprivnici kod Borisa Kralja „Zvon“, a 30. ožujka će učenici predstaviti projekt na Županijskoj smotri projekata.

Dragica Horvat-Fuček dipl. učiteljica, mentor

Scroll to Top
Skip to content