Sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda

Na inicijativu Općine Koprivnički Bregi u prostorijama Županije 12. studenoga održan je radni sastanak kako bi se utvrdili i otklonili uzroci nastanka nedavnih poplava na području Općine.

Sastanku su prisustvovali Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, načelnik Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić i njegova zamjenica Đurđica Mustaf te predstavnici Hrvatskih voda Ivan Cerovec i Josip Fuček.

Nakon što su utvrđeni uzroci nastanka poplave izlijevanjem vode iz dijela vodotoka u nadležnosti Hrvatskih voda, razgovaralo se o poduzimanju konkretnih radnji u narednom razdoblju. Dogovorena je hitna rekonstrukcija koju će izvesti Hrvatske vode i Općina radi otklanjanja mogućnosti poplava u budućem razdoblju, a posebno za dio ulica koje su bile poplavljene.

Na planiranom sastanku župana Korena i njegovih suradnika te predstavnika Hrvatskih voda potaknuti će se pitanje sustavnog rješavanja ukupne problematike obrane od poplava koje obuhvaća šire područje uz rijeku Dravu i njene pritoke.

Izvor: http://kckzz.hr/

Scroll to Top
Skip to content