Saziv 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. lipnja (srijeda) 2024. u 19:30 sati

Saziv 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 25. travanj (četvrtak) 2024. u 19:00 sati

– Saziv 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 28. ožujka (četvrtak) 2024. u 19:00 sati

– Saziv 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 8. veljače (četvrtak) 2024. u 14:00 sati

– Saziv 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 28. prosinca (četvrtak) 2023. u 17:00 sati

– Saziv 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 28. rujna (četvrtak) 2023. u 19:00 sati

– Saziv 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 27. srpnja (četvrtak) 2023. u 19:30 sati

Saziv 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 22. svibnja (ponedjeljak) 2023. u 19:00 sati

Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 21. ožujka (utorak) 2023. u 19:00 sati

Saziv sjednice sa dnevnim redom za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Saziv 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 30. rujna (petak) 2022. u 19:00 sati

Saziv 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 1. kolovoza (ponedjeljak) 2022. u 20:00 sati

Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 30. lipnja (četvrtak) 2022. u 20:00 sati

Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 13. lipnja (ponedjeljak) 2022. u 20:00 sati

Saziv 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 23. svibnja (ponedjeljak) 2022. u 13:00 sati

Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. ožujka (utorak) 2022. u 13:30 sati

Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. siječnja (srijeda) 2022. u 18:00 sati

Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 23. prosinca 2021. (četvrtak) u 18:00 sati

Saziv 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 7. prosinca 2021. (utorak) u 18:00 sati

Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 16. studenog 2021. (utorak) u 18:00 sati

Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 5. listopada 2021. (utorak) u 19:00 sati

Saziv 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 14. rujna 2021. (utorak) u 19:00 sati

Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 21. srpnja 2021. (srijeda) u 19:30 sati

– Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 9. lipnja 2021. u 9,00 sati

– Saziv 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. ožujka 2021. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 15. prosinca 2020. (utorak) u 19,00 sati

– Saziv 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 24. rujna 2020. (četvrtak) u 19,30 sati

– Saziv 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 11. rujna 2020. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. lipnja 2020. (petak) u 20,00 sati

– Saziv 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. svibnja 2020. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 6. ožujka 2020. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 9. prosinca 2019. (ponedjeljak) u 19,00 sati

– Saziv 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 11. studenoga 2019. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 2. rujna 2019. (ponedjeljak) u 20,00 sati

– Saziv 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 19. lipnja 2019. (srijeda) u 20,00 sati

– Saziv 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. travnja 2019. (ponedjeljak) u 20,00 sati

 Saziv 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. veljače 2019. (utorak) u 19,30 sati

– Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 14. prosinca 2018. (petak) u 19,00 sati

– Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 15. listopada 2018. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 10. rujna 2018. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. lipnja 2018. (petak) u 20,00 sati

 Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 25. svibnja 2018. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. ožujka 2018. (četvrtak) u 19,30 sati

– Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 14. veljače 2018. (srijeda) u 19,00 sati

Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 18. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 19,00 sati

Saziv sjednice sa dnevnim redom za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Saziv 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 30. rujna (petak) 2022. u 19:00 sati

Saziv 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 1. kolovoza (ponedjeljak) 2022. u 20:00 sati

Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 30. lipnja (četvrtak) 2022. u 20:00 sati

Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 13. lipnja (ponedjeljak) 2022. u 20:00 sati

Saziv 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 23. svibnja (ponedjeljak) 2022. u 13:00 sati

Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. ožujka (utorak) 2022. u 13:30 sati

Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. siječnja (srijeda) 2022. u 18:00 sati

Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 23. prosinca 2021. (četvrtak) u 18:00 sati

Saziv 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 7. prosinca 2021. (utorak) u 18:00 sati

Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 16. studenog 2021. (utorak) u 18:00 sati

Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 5. listopada 2021. (utorak) u 19:00 sati

Saziv 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 14. rujna 2021. (utorak) u 19:00 sati

Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 21. srpnja 2021. (srijeda) u 19:30 sati

– Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 9. lipnja 2021. u 9,00 sati

– Saziv 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. ožujka 2021. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 15. prosinca 2020. (utorak) u 19,00 sati

– Saziv 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 24. rujna 2020. (četvrtak) u 19,30 sati

– Saziv 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 11. rujna 2020. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. lipnja 2020. (petak) u 20,00 sati

– Saziv 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. svibnja 2020. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 6. ožujka 2020. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 9. prosinca 2019. (ponedjeljak) u 19,00 sati

– Saziv 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 11. studenoga 2019. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 2. rujna 2019. (ponedjeljak) u 20,00 sati

– Saziv 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 19. lipnja 2019. (srijeda) u 20,00 sati

– Saziv 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. travnja 2019. (ponedjeljak) u 20,00 sati

 Saziv 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. veljače 2019. (utorak) u 19,30 sati

– Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 14. prosinca 2018. (petak) u 19,00 sati

– Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 15. listopada 2018. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 10. rujna 2018. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. lipnja 2018. (petak) u 20,00 sati

 Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 25. svibnja 2018. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. ožujka 2018. (četvrtak) u 19,30 sati

– Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 14. veljače 2018. (srijeda) u 19,00 sati

Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 18. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 19,00 sati

Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 21. ožujka (utorak) 2023. u 19:00 sati

Saziv sjednice sa dnevnim redom za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Saziv 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 30. rujna (petak) 2022. u 19:00 sati

Saziv 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 1. kolovoza (ponedjeljak) 2022. u 20:00 sati

Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 30. lipnja (četvrtak) 2022. u 20:00 sati

Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 13. lipnja (ponedjeljak) 2022. u 20:00 sati

Saziv 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 23. svibnja (ponedjeljak) 2022. u 13:00 sati

Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. ožujka (utorak) 2022. u 13:30 sati

Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. siječnja (srijeda) 2022. u 18:00 sati

Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 23. prosinca 2021. (četvrtak) u 18:00 sati

Saziv 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 7. prosinca 2021. (utorak) u 18:00 sati

Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 16. studenog 2021. (utorak) u 18:00 sati

Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 5. listopada 2021. (utorak) u 19:00 sati

Saziv 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 14. rujna 2021. (utorak) u 19:00 sati

Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 21. srpnja 2021. (srijeda) u 19:30 sati

– Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za 9. lipnja 2021. u 9,00 sati

– Saziv 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. ožujka 2021. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 15. prosinca 2020. (utorak) u 19,00 sati

– Saziv 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 24. rujna 2020. (četvrtak) u 19,30 sati

– Saziv 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 11. rujna 2020. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. lipnja 2020. (petak) u 20,00 sati

– Saziv 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. svibnja 2020. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 6. ožujka 2020. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 9. prosinca 2019. (ponedjeljak) u 19,00 sati

– Saziv 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 11. studenoga 2019. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 2. rujna 2019. (ponedjeljak) u 20,00 sati

– Saziv 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 19. lipnja 2019. (srijeda) u 20,00 sati

– Saziv 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. travnja 2019. (ponedjeljak) u 20,00 sati

 Saziv 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 26. veljače 2019. (utorak) u 19,30 sati

– Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 14. prosinca 2018. (petak) u 19,00 sati

– Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 15. listopada 2018. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 10. rujna 2018. (ponedjeljak) u 19,30 sati

– Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. lipnja 2018. (petak) u 20,00 sati

 Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 25. svibnja 2018. (petak) u 19,30 sati

– Saziv 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 29. ožujka 2018. (četvrtak) u 19,30 sati

– Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 14. veljače 2018. (srijeda) u 19,00 sati

Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 18. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 19,00 sati

Scroll to Top
Skip to content