1

12.6. 2013. u Društvenom domu Koprivnički Bregi održano je snimanje CD-a tradicionalnih podravskih plesova i pjesama, a to su: Brala sam žito i pšenicu, Tri koraka, Birajmo si frajlicu, Ja sam crni ja i Lepa Anka. Voditelj tamburaša je nastavnik glazbene kulture Nikola Horvatić koji svira berdu, a preostali članovi su: Tihana Mustaf-bugarija, Domagoj Džanko-bisernica, Lovro Sever-bisernica, Doroteja Blažeković-brač i Lea Lončar-bisernica.

Voditeljica Malog folklora je učiteljica Dragica Horvat-Fuček, a čine ga slijedeći članovi: Tihana Halaček – 1. razred, Benjamin Bukvić, Dominik Gazdek, Dorian Halaček, Anja Loinjak, Patrik Šimunić, Marcel Tušek, Sanda Varović, Sven Varović i Lorna Zbodulja  -2. razred, Nina Hudić, Marta Pintarić, Veronika Srbiš i Luka Matiša – 4. razred.

Pozornica je bila uređena sa prekrasnim ručnim radovima i tradicionalnim starinskim predmetima. Zahvaljujem se gospođama Milki Stanešić, Saneli Došen, Kruni Hudić i Nataliji Tušek koje su uredile pozornicu. Tamburaši i mali folkloraši bili su obučeni u narodne nošnje. Zahvaljujem se gospođi Renati Matiša, članovima i članicama KUD-a „Rudar“ Glogovac koji su posudili narodne nošnje našim tamburašima. Također se zahvaljujem roditeljima učenika tamburaša i folkloraša, te svim mještanima i mještankama Općine Koprivnički Bregi koji su pomogli oko organizacije snimanja ovog CD-a. 

Dragica Horvat-Fuček

Scroll to Top
Skip to content